راههای تماس با گروه ارتباطات مردمی (ارسال درخواست، پیام، پیشنهاد و انتقاد)
شماره تماس سازمان  08733289200-0873289089       
نمابر 08733288799
پست الکترونیک سازمان info@kurdistan.agri-jahad.ir
ارتباط مردمی (ارسال پیام) ارتباط با ما - پیشنهاد و انتقادات
آدرس سنندج - بلوار پاسداران - جنب دانشگاه آزاد اسلامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان

 

سامانه های ارتباط مردمی بخش کشاورزی تلفن
سامامنه پیام کوتاه اطلاع رسانی مدیریت هماهنگی و ترویج کشاورزی 50001922094
ارتباط مردمی سازمان امور اراضی 131
پیام کوتاه تعیین اصالت کود ۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴
سامانه گویا بانک کشاورزی ۸۴۸۹۱

باشگاه کشاورزان

(اطلاع رسانی هواشناسی-آزمایش آب و خاک-مشاوره و کارشناسی تخصصی-معرفی مراکز فروش نهاده ها در استان ها)

۱۵۵۹

 


5.1.0.0
V5.1.0.0