يکشنبه, 29 فروردين 1400
رو عنوان : به روایت تصویر
عنوان : برگزاری جلسه ویدئو كنفرانس با موضوع شعار سال( تولید،پشتیبانی ومانع زدایی ها) بصورت كشوری در سازمان جهاد كشاورزی استان كردستان
تاريخ :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 
ساعت : ۱۹:۱۰:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع شعار سال( تولید،پشتیبانی ومانع زدایی ها) بصورت کشوری در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، جلسه ویدئو کنفرانس با موضوع شعار سال( تولید،پشتیبانی ومانع زدایی ها) بصورت کشوری با حضورآیت الله تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان حوزه ولی فقیه در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، حضور کلیه استانها وروئسای سازمانهای جهاد کشاورزی کشور و همچنین باحضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی کردستان،رئیس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان کردستان، معاون توسعه مدیریت ومنابع،معاون بهبود تولیدات دامی استان کردستان،معاون بهبود تولیدات گیاهی استان کردستان، معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان،رئیس اداره آموزش عقیدتی رئیس اداره امور فرهنگی و مدیر تعاون روستایی استان کردستان بصورت کشوری در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان برگزارشد.