يکشنبه, 29 فروردين 1400
رو عنوان : به روایت تصویر
عنوان : در اولین جلسه كمیته كارشناسی ستاد تسهیل ورفع موانع تولیدرقابت پذیر سال 1400
تاريخ :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ 
ساعت : ۱۲:۲۱:۵۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در اولین جلسه کمیته کارشناسی ستاد تسهیل ورفع موانع تولیدرقابت پذیر سال 1400

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، اولین جلسه کمیته کارشناسی ستاد تسهیل ورفع موانع تولیدرقابت پذیر سال1400مرتبط بابخش کشاورزی استان کردستان، در دفتر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی با حضور معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جناب آقای مهندس فعله گری، کارشناسان محترم بانک رفاه استان ، شرکت آب منطقه ای، اتاق بازرگانی ، مدیریت شیلات و آبزیان ،مدیریت سرمایه گذاری و همچنین متقاضیان دارای مشکل با ادارات مرتبط (بانک رفاه و شرکت آب منطقه ای) برگزارشد.

معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، جلسه دستور کار جلسه را اعلام کرد و سپس مشکلات طرح ها  بررسی و کارشناسان محترم بانک ها و ادارات مرتبط و سایراعضای محترم حاضردرجلسه راهکارهای پیشنهادی را مطرح نموده و در پایان، موارد مصوبه ی مورد تایید اعضای حاضر در جلسه تصویب شد.