يکشنبه, 29 فروردين 1400
رو عنوان : در پنجاه ونهمین جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان
عنوان : مجموع 2534 هكتار از اراضی شهرستان دهگلان رفع تداخل شد
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 
ساعت : ۸:۱۵:۵۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در پنجاه ونهمین جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان

مجموع 2534 هکتار از اراضی شهرستان دهگلان رفع تداخل شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، در راستای اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی دولت و به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد وضعیت تداخلات اراضی منابع ملی و دولتی بالاخص کشاورزی پنجاه ونهمین جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان با حضور اعضاء ، شامل رئیس سازمان جهادکشاورزی  استان کردستان ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، مدیرکل ثبت اسناد  و املاک استان ، مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیران جهاد کشاورزی  شهرستانها و کارشناسان مربوط در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان برگزارشد.

***گفتنی است که در خصوص بررسی پلاکهای ارائه شده به دبیرخانه کمیسیون رفع تداخلات مربوط به روستای  عباسجوب دهگلان  همچنین روستای آرزند دهگلان  با مجموع 2534 هکتار از اراضی رفع تداخل شده برگزار شد.


تعداد بازدید : 34

بازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0