يکشنبه, 29 فروردين 1400
عنوان : وبینار علمی تخصصی یاقوت كردستان(توت فرنگی)
زير عنوان : از تولید تا بازار: چالش ها و راهکارها
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ 
ساعت : ۱۰:۳۶:۳۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

وبینار علمی تخصصی یاقوت کردستان(توت فرنگی)

از تولید تا بازار: چالش ها و راهکارها

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، وبینار علمی تخصصی یاقوت کردستان(توت فرنگی) با همکاری کمیسیون آب وکشاورزی اتاق بازرگانی، معادن،صنایع وکشاورزی سنندج ،مرکز پژوهشی به نژادی وبه زراعی توت فرنگی دانشگاه کردستان،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان کردستان در چهارم بهمن ماه1399ساعت 10 تا 12 برگزار می شود.
تعداد بازدید : 37

بازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0