رو عنوان : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:
عنوان : 29فقره پرونده جهت اجرای طرحهای كشاورزی وتولیدی بررسی و تعیین تكلیف شد.
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ 
ساعت : ۱۴:۴:۴۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

29فقره پرونده جهت اجرای طرحهای کشاورزی وتولیدی بررسی و تعیین تکلیف شد.

سپری گفت: 29 فقره پرونده به مساحت 574147 مترمربع جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری و اشتغالزایی در سطح استان بررسی و تعیین تکلیف شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، به منظور بررسی درخواستهای واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری و اشتغالزایی در سطح استان چهارمین جلسه کمیسیون طرحهای کشاورزی و تولیدی موضوع ماده 2 دستورالعمل واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ، نماینده استاندار، مدیر امور اراضی، معاون بهبود تولیدات گیاهی، معاون بهبود تولیدات دامی و مدیر صنایع تبدیلی و غذایی در سازمان جهاد کشاورزی برگزارشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اظهار کرد: این طرح ها مربوط به درخواستهای واگذاری، تمدید قرارداد اجاره و انتقال قطعی و تائید قیمت اراضی منابع ملی و دولتی جهت اجرای طرحهای کشاورزی و تولیدی در شهرستانهای سنندج، کامیاران، بانه، قروه، سروآباد، دیواندره، مریوان و سقز می باشند.

وی افزود: تصمیمات لازم در مورد این طرحها اخذ شده و از این طرحها می توان به طرح تولید انواع عرقیات گیاهی در شهرستان سنندج به مساحت 1000 مترمربع و طرح پرورش قارچ در شهرستان کامیاران به مساحت 4531 مترمربع اشاره نمود.