عنوان : برگزری كارگاه آموزشی نحوه اجرای دستورالعمل بند 4 تفاهم نامه صدور اسناد كاداستر اراضی كشاورزی
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ 
ساعت : ۱۱:۳۰:۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه اجرای دستورالعمل بند 4 تفاهم نامه صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، امروز مورخ 1399/08/5 کارگاه آموزشی نحوه اجرای دستورالعمل بند 4 تفاهم نامه صدور اسناد کاداستر اراضی کشاورزی و همچنین شیوه نامه مالی اراضی رفع تداخل شده در در محل سالن جلسات شماره یک سازمان جهاد کشاورزی استان توسط مدیریت امور اراضی استان برگزار شد.

این کارگاه با حضور مدیر امور اراضی استان، معاون اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی، رئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی، کارشناسان اداره کاداستر و فنی و مهندسی استان و روسای ادارات امور اراضی شهرستانها به اتفاق کارشناسان مربوطه برگزار و ضوابط اجرای کار براساس قوانین و دستورالعمل های مربوطه تشریح شد.

*** ملکی مدیر امور اراضی برتسریع و تسهیل صدور اسناد کاداستر و دقت در صحت اجرای موضوع براساس مقررات مربوطه تاکید نمود.