عنوان : نخستین نشست هیئت نظارت بر اصناف كشاورزی برگزار شد
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ 
ساعت : ۱۰:۱:۵۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

نخستین نشست هیئت نظارت بر اصناف کشاورزی برگزار شد

نخستین نشست هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر دادگستری و روسای اتاقهای اصناف، بازرگانی و نظام صنفی کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاذکشاورزی استان کردستان، به نقل از پات، نخستین نشست هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی با حضور کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا آقایی وزیر دادگستری، غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، محمدعلی طهماسبی سرپرست معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و نمایندگان وزارتخانههای نیرو و صمت در سالن جلسات وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

استفاده از نظام صنفی کشاورزی در تصمیمگیریها

در این نشست، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در یکی از بندهای قانون سازمان نظام مهندسی به نظام صنفی کشاورزی اشاره شده که این بند بر اهمیت تشکیل این نظام تاکید دارد.

وی افزود: در سال 87 ، آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در دولت وقت مصوب و ابلاغ شد و در سال 97 هم با اصلاحاتی این آیین نامه در دولت تصویب شد و برای فعالیتهای نظام صنفی کشاورزی یک هیئت عالی نظارت در مصوبه در نظر گرفته شد که امروز اولین جلسه هیئت عالی نظارت برگزار میشود.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم از نظام صنفی کشاورزی در تصمیمگیریها و تنظیم بازار استفاده کنیم تا بتوانند کشاورزان را در امورات مربوط به بخش یاری کنند.
تعامل میان بخشی برای ارتقا کشاورزی کشور

در ادامه این نشست، علیرضا آقایی وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت نظام صنفی در تعدیل و تسریع امور بخش کشاورزی اظهار کرد: با تشکیل نظام صنفی کشاورزی، ریلگذاری و هویت گذاری جدیدی در بخش کشاورزی اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: هرچه اصناف تقویت شوند، بخش کشاورزی ارتقا خواهد یافت.
آقایی تأکید کرد: باید مبنای کار بر تعامل و همکاری اعضا و بخشها با هم باشد و همه ارگانها به بخش کشاورزی کمک کنیم تا کشاورزی کشور بتواند به اهداف خود برسد.
توجه به توسعه روستا در جهت ارتقا کشاورزی

همچنین در این نشست، غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم توجه به توسعه روستاها خاطرنشان کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته، برنامه های توسعهای از روستا آغاز میشود اما در ایران تمام توجه به توسعه شهرها بوده و از روستا غافل شدهایم.

وی ادامه داد: کشاورزی از بخشهای استراتژیک کشور محسوب میشود اما در برنامههای توسعهای از آن غفلت شده است.

شافعی تصریح کرد: در برنامههای توسعهای گذشته، بودجهای برای توسعه اشتغال روستایی در نظر گرفته شد اما هنوز به توسعه روستایی توجه نشده است.

در ادامه این نشست، محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی عنوان کرد: در سال 80، سیاست دولت بر این شد که برای بخش کشاورزی هم مانند سایر صنوف، باید نظام صنفی تشکیل شود و با نگاه جدی که به بخش کشاورزی شد موفق به تشکیل این صنف شدیم.

وی افزود: نظام صنفی به عنوان یک بازوی توانمند در کنار بخش دولتی و مخصوصا در کنار وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات بهرهبرداران بخش کشاورزی تلاش میکند.

ملک زاده ادامه داد: از موارد مورد نیاز میتوان به استقرار تشکیلات استانی در قالب اتاق اصناف کشاورزی استان به منظور ایجاد هماهنگی و تنظیم روابط بین اتاقهای شهرستانی، ضرورت تصمیمگیریهای استانی و منطقهای در زمینه اجرای الگوی کشت، تخصیص نهادههای دامی و کشاورزی، قیمتگذاری و تنظیم بازار اشاره کرد.

در پایان این مراسم، از سامانه بهره برداران کشاورزی (سَبَک) به عنوان سامانه جامع اطلاعات بخش کشاورزی رونمایی شد


تعداد بازدید : 47

بازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0