رو عنوان : به روایت تصویر
عنوان : برداشت توتون از مزارع كردستان
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ 
ساعت : ۱۰:۰:۱۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برداشت توتون از مزارع کردستان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، استان کردستان به دلیل برخورداری از شرایط آب و هوایی مناسب و حاصلخیزی زمین مکانی مناسب برای کشت توتون در ایران است.

این محصول سال‌هاست که منبع درآمد بسیاری از خانواده‌های کشاورزان این منطقه است. در حال حاضر بیش از سه هزار نفر در ۵۰۰ هکتار از مزارع استان کردستان مشغول به کشت تنباکو هستند که اصلی‌ترین نوع آن توتون بارلی می‌باشد.