عنوان : آگهی فراخوان عمومی
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ 
ساعت : ۱۴:۲۷:۵۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

آگهی فراخوان عمومی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ،فراخوان عمومی متقاضیان  سرمایه گذاری در مجتمع شهرک های کشاورزی گلخانه ای،دامی و شیلاتی در سراسر کشوربه پیوست اعلام می شود.