عنوان : جلسه ستاد گلخانه ها در سازمان جهاد كشاورزی استان كردستان
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 
ساعت : ۱۴:۱۶:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه ستاد گلخانه ها در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، جلسه ستاد گلخانه استان با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی و معاونین و مدیران و همچنین معاونین سرپرستی بانک کشاورزی در سالن جلسات این سازمان برگزارشد.

محمد فرید سپری ،رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان در این جلسه گفت: مهمترین چالش توسعه گلخانه ها بحث مشکلات سرمایه گذاری است .

سپری در این جلسه تاکید کرد: طرحهایی الگویی و موفق برای تشویق سرمایه گذاران معرفی شود