عنوان : در سومین جلسه هیات نظارت ماده 33 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور17 فقره پرونده اراضی ملی برای اجرای طرحهای تولیدی تعیین تكلیف شد
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ 
ساعت : ۱۰:۷:۳۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در سومین جلسه هیات نظارت ماده 33 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور17 فقره پرونده اراضی ملی برای اجرای طرحهای تولیدی تعیین تکلیف شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ؛ باتوجه به لزوم و اهمیت نظارت بر طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی سومین جلسه هیات نظارت ماده 33 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور در روز یکشنبه 14 مهرماه 98  در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با با مسئولیت رئیس سازمان و دبیری مدیریت امور اراضی و حضور مدیرکل منابع طبیعی،معاونین و مدیران عضو برگزار شد.

در این جلسه  17 فقره پرونده اراضی ملی که در سنوات گذشته برای اجرای طرحهای کشاورزی، وابسته به کشاورزی و غیرکشاورزی به مساحت تقریبی 487668 مترمربع تشکیل شده بود تعیین تکلیف شد.

*این پرونده ها در حوزه های معاونت بهبود تولیدات گیاهی، معاونت بهبود تولیدات دامی، مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی و مدیریت امور شیلات و آبزیان برای اجرای طرح های تولیدی تشکیل شده بود.
 
*آراء صادره برای این طرح ها شامل  فسخ قرارداد اجاره، تمدید، تعیین مهلت و بازدید مجدد عوامل نظارتی بوده است.