رو عنوان : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
عنوان : در پنجمین جلسه كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی 23 پرونده متقاضیان، بررسی و تعیین تكلیف شد.
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 
ساعت : ۸:۴۹:۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

در پنجمین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی 23 پرونده متقاضیان، بررسی و تعیین تکلیف شد.

جعفری گفت: در پنجمین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال اخیر  23 پرونده متقاضیان تغییر کاربری اراضی، بررسی و تعیین تکلیف شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری در این جلسه که با حضور مدیرکل دفتر فنی و امورعمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کردستان، مدیر کل محیط زیست ، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و  گردشگری و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل صنعت معدن و تجارت، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و مدیر امور اراضی سازمان برگزارشد اظهار کرد: درخواستهای متقاضیان در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای طرح های صنعتی، گردشگری و زیرساختهای بخش کشاورزی می باشد، که تعداد 15 پرونده در خصوص اتاق های کارگری و نگهبانی در اراضی کشاورزی است.

جعفری تصریح کرد: مساحت 23 طرح مطرح شده در این کمیسیون حدود 54 هزارو 480 متر مربع بوده که از تعداد 8 مورد پرونده ارجاعی، 3 مورد پرونده تمدیدی ، 5 مورد اصلی و 15 مورد هم احداث اتاق های کارگری و نگهبانی در مزارع استان بوده است.