رو عنوان : به روایت تصویر
عنوان : اولین جلسه كمیته روستایی گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهاد كشاورزی استان كردستان
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ 
ساعت : ۹:۴۲:۳۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اولین جلسه کمیته روستایی  گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان