رو عنوان : در چهارمین جلسه کمیسیون رفع تداخل سال 98 استان کردستان
عنوان : 4پلاك شهرستانهای سروآباد و دیواندره بررسی وتعیین تكلیف شد
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ 
ساعت : ۱۱:۳۴:۱۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در چهارمین جلسه کمیسیون رفع تداخل سال 98 استان کردستان

4پلاک شهرستانهای سروآباد و دیواندره بررسی وتعیین تکلیف شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ، چهارمین جلسه کمیسیون  رفع تداخل اراضی با مسئولیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان و حضور مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان،نماینده مدیر کل ثبت اسناد،نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی و دبیری مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان،لازم به ذکر است این جلسه به صورت( ویدئو کنفرانس) با مشارکت کارگروه های رفع تداخل شهرستانها و مشاورین پروژه های مرتبط  برگزار شد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اظهار کرد:  چهار پلاک مربوط به شهرستانهای دیواندره و سروآباد به مساحت  5744 هکتاربررسی و به منظور رفع  تداخل تعیین تکلیف شد.

جعفری گفت: در کل  4238هکتار اراضی ملی و 1506 هکتار اراضی کشاورزی تثبیت و528.14 هکتار اراضی تغییر نوعیت داده شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تصریح کرد: هدف ما از رفع تداخل اراضی 1-تثبیت اراضی ملی و صدور سند برای این اراضی2- مشخص شدن زمینهای کشاورزی و احقاق حقوق بهره برداران است.

جعفری گفت: بر رسی و رفع تداخل پلاکهای استان باید بر اساس چهارچوب های تعیین شده و براساس نیاز و ضرورت جهت رفع تداخل پلاکهای استان صورت گیرد.

وی افزود: همکاری کلیه همکاران مجموعه جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی ، ثبت اسناد در جهت پیشبرد اهداف ما دراین زمینه لازم وضروری می باشد.