عنوان : 6 هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی كشاورزی كردستان هستند
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ 
ساعت : ۱۲:۹:۱۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6 هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی کردستان هستند

رئیس سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی کردستان گفت: 6264 نفر عضو حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی استان هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان،به نقل از فارس، عابد احمدی، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان یک سازمان دانشی با تکیه بر ظرفیتهای بالای فارغالتحصیلان رشته کشاورزی مقوله کمک به تسهیل در سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی را در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابعطبیعی در کل کشور چیزی حدود به 250 هزار نفر عضو حقیقی و 9 هزار عضو حقوقی دارد، عنوان کرد: این سازمان در استان کردستان بالغ بر 6 هزار نفر عضو حقیقی و 264 عضو حقوقی دارد.

به گفته وی، نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفهای اعضای سازمان و حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات مهندسین کشاورزی بهرهمند شدند و حفظ و پایداری محیط زیست و منابع تجدیدشونده به منظور دستیابی به توسعه پایدار از مهمترین اهداف این سازمان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی کردستان با بیان اینکه این سازمان به دنبال ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین شاغلان در امور کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی افزود: ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابعطبیعی، حمایت از تشکلهای صنفی و تولیدی بخش کشاورزی و کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور از مهمترین اولویتهای این سازمان در سطح کشور و استان است.

رئیس سازمان نظاممهندسی جهاد کشاورزی کردستان تصریح کرد: در استان 152 واحد گیاه پزشکی برای توزیع سموم شیمیایی و 14 مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی فعالیت است.

وی ادامه داد: سازمان نظاممهندسی با حذف استعلامهای غیرضروری در کل کشور و ایجاد مراکز کشاورزی غیر دولتی در شهرستانها و روستاها مراجعه ارباب رجوع را تسهیل نموده است.

احمدی در ادامه با بیان اینکه در راستای افزایش بهرهوری در کشاورزی با استفاده از دانشنوین روز طرحها و پروژههایی را در دست اجرا داریم، عنوان کرد: لازمه دستیابی به نتیجه مطلوب در اجرای هر طرح و پروژهای اجرای صحیح آن است.

احمدی در پایان تصریح کرد: اجرای این پروژهها میتواند جدا از اشتغال فارغالتحصیلان رشته کشاورزی موجب جذب سرمایه و درآمدزایی شود.
تعداد بازدید : 35

بازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0