رو عنوان : رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
عنوان : چهار رقم محصول جدید زراعی در كردستان معرفی شد
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ 
ساعت : ۸:۲۸:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

چهار رقم محصول جدید زراعی در کردستان معرفی شد

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان گفت: چهار رقم محصول جدید زراعی در این استان با کوشش ۱۰ ساله محققان رشته های تخصصی زراعت، اصلاح نباتات و گیاه پزشکی معرفی شد
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به نقل از ایرنا، محمد حسین سدری اظهار داشت: این ارقام جدید نتیجه کار تیمی محققان و انجام تحقیقات در مراکز تحقیقات و آموزش مناطق مختلف سردسیر کشور در سالهای متمادی است
وی با اشاره به اینکه ارقام جدیدی که برای کشاورزان مناطق دیم معرفی شده شامل رقم جدید گندم دیم با نام واران، جو دیم با نامهای آرتان و قافلان و ماشک دیم با عنوان گلشن است، افزود: این ارقام جدید زراعی در هفته پژوهش سال جاری رونمایی میشود
سدری با اشاره به اینکه آزمایشات بهنژادی بیش از ۱۰ سال طول میکشد، اضافه کرد: هدف از معرفی ارقام جدید زراعی، تنوع بخشی به ارقام و کشت آن در اقلیمهای مختلف و دستیابی به عملکرد و کیفیت بالاتر (پروتئین) است
رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان در خصوص ویژگیهای رقم واران گفت: این رقم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی دارای عملکرد بیشتر نسبت به ارقام شاهد، متحمل به بیماری زنگ زرد، مقاوم به ورس (خوابیدگی غلات) بوده و جزو ارقام زودرس دسته بندی شده است
وی با بیان اینکه جو رقم آرتان دارای ۱۱ درصد افزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد آبیدر است، یادآور شد: از دیگر ویژگیهای این رقم میتوان به پایداری عملکرد بالاتر، وزن هزار دانه بالاتر و پابلندی، تحمل بیشتر خشکی از نظر شاخصهای تحمل خشکی، تیپ رشد بینابین و تحمل بالا در برابر بیماری اشاره کرد
سدری با اشاره به افزایش ۷ درصدی عملکرد دانه رقم جو قافلان نسبت به شاهد آبیدر تاکید کرد: از دیگر ویژگیهای این رقم پایداری عملکرد بالاتر، وزن هزار دانه و ارتفاع بوته بیشتر و زودرسی نسبت به شاهد سهند، تحمل بیشتر به خشکی از لحاظ شاخصهای تحمل خشکی، تیپ رشد بینابین و متمایل به زمستانه و محتمل به بیماری است
وی با بیان اینکه از دیگر ارقام معرفی شده ماشک رقم گلشن است، اظهار داشت: منشأ لاین ماشک گل خوشهای گلشن از توده بومی زنجان بوده و ویژگیهای آن شامل افزایش عملکرد علوفه، سازگاری بالا در اقلیم سرد و معتدل سرد کشور، ارتفاع بوته بیشتر در مقایسه با شاهد گل سفید، داشتن تیپ رونده و مناسب برای کشت مخلوط با غلات است

 

تعداد بازدید : 17

بازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0