عنوان : بازدید رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان كردستان از مزارع شهرستانهای دهگلان و قروه
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ 
ساعت : ۸:۵۸:۴۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از مزارع شهرستانهای دهگلان و قروه 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ،خالد جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در معیت فرماندار شهرستان  از مزارع گندم وکلزای شهرستان بازدید و پایش نمودند.  
در این بازدید مهندس سپری معاون تولیدات گیاهی، دکتر سدری رئیس مرکز تحقیقات ومعاون ایشان دکتر روحی، مهندس احمدی مدیر زراعت سازمان ،رئیس سازمان را همراهی کردند.
بازدید از مزارع گندم وکلزا در راستای مبارزه با سن و بیماریهای کلیدی همچنین ارزیابی تاثیر تغذیه در مزارع گندم وکلزا بیان شد همچنین در این بازدید بحث استفاده از بذور گواهی شده هم مورد پایش قرار گرفت

**بازدید مهندس جعفری ریاست سازمان جهادکشاورزی استان، دکتر سدری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان، دکتر روحی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، مهندس سپری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان و هیئت همراه مهندس کریمی پناه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه معاونین و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی  از مزارع جو دیم انصار  شهرستان قروه آقای حسن محمدی و بررسی وضعیت عملکرد مزارع
**بازدید مهندس جعفری ریاست سازمان جهادکشاورزی استان، دکتر سدری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان، دکتر روحی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، مهندس سپری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان و هیئت همراه مهندس کریمی پناه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه معاونین و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی  از دامداری۲۵۰راسی مولد و ۵۰۰راسی گله آقای حسن محمدی
**بازدید مهندس جعفری ریاست سازمان جهادکشاورزی استان، دکتر سدری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان، دکتر روحی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، مهندس سپری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان و هیئت همراه مهندس کریمی پناه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه معاونین و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی  از مزارع pvs گندم آبی با ۷ رقم  آقای امیرعلی گنجی  و بررسی وضعیت عملکرد مزارع - سطح اجرای طرح ۹۷۰۰ مترمربع در روستای کامشگران

**بازدید مهندس جعفری ریاست سازمان جهادکشاورزی استان، دکتر سدری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان، دکتر روحی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، مهندس سپری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان و هیئت همراه مهندس کریمی پناه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه معاونین و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی  از مزارع تکثیر بذر ارقام پرورشی مادری و کشت ۱۰۰۰ خوشه و آزمایشات پایداری ارقام مختلف گندم و جو دیم - ایستگاه تحقیقات کشاورزی گندم دیم روستای قاملو

تعداد بازدید : 30

بازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0