عنوان : بازدید رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان كردستان از مزارع شهرستان كامیاران
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ 
ساعت : ۱۱:۴۷:۲۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

  بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از مزارع شهرستان کامیاران

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان کردستان ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ،معاون بهبود تولیدات گیاهی ،رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مدیران و کارشناسان شهرستان از وضعیت رشدی مزارع گندم، جو، محصولات دیم ماشک و نخود و نخود فرنگی،ذرت دانه ای و گوجه فرنگی بازدید کردند.

 ***بازدید از بخشهای مختلف پلاتفرم تحقیقاتی پروژه ارتقای امنیت غذایی ایران ایکاردا شهرستان کامیاران. شامل ارقام مختلف گندم و جو و محصولات دیم ماشک و نخود و نخود فرنگی

***بازدید از مزرعه کشت ن شایی ذرت دانه ای تحت آبیاری تیپ بخش ورمهنگ


*بازدید از کشت نشای توپی گوجه فرنگی با نشاکار مکانیزه تحت آبیاری نوار تیپ بخش ورمهنگ


تعداد بازدید : 31

بازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0