چهارشنبه, 1 خرداد 1398
رو عنوان : رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
عنوان : 53 هزار هكتار از اراضی آبی كردستان به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ 
ساعت : ۱۰:۳:۵۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

53 هزار هکتار از اراضی آبی کردستان به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 53 هزار و 500 هکتار از کل زمینهای آبی استان به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری در جلسه ستاد سامانههای نوین آبیاری استان کردستان که با حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح سامانههای نوین آبیاری کشور در سنندج برگزار شد با ارائه گزارشی از وضعیت اجرای سامانههای نوین آبیاری در استان، اظهار کرد: بالغ بر یکمیلیون و 200 هزار هکتار اراضی قابل کشت در استان کردستان وجود دارد که 131 هزار هکتار از این میزان اراضی آبی و یکمیلیون و 100 هزار هکتار آن دیمی است.

وی اضافه کرد: متوسط درصد زمینهای آبی استان حدود 12 درصد است که نسبت به میانگین کشوری بسیار پایین است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: کردستان از نظر تجهیز زمینهای آبی به سیستمهای نوین آبیاری جزء استانهای برتر کشور است و رتبه اول و دوم دارد.

جعفری با بیان اینکه 42 درصد از اراضی آبی استان به سیستم آبیاری نوین مجهز است، خاطرنشان کرد: بالغ بر 53 هزار و 500 هکتار از کل زمینهای آبی استان به سیستم آبیاری نوین مجهز شده است.

وی اضافه کرد: این میزان غیر از 17 هزار هکتار در دست اجرا در حوزه مرزی و شبکه پایاب سدها است که در حال حاضر از پیشرفت 90 درصدی برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: با بهرهبرداری از این 17 هزار هکتار پروژه در دست اجرا، در مجموع بالغ بر 70 هزار هکتار از اراضی آبی استان از سیستم آبیاری نوین بهرهمند خواهند بود.

وی تصریح کرد: شهرستان قروه با دربرگیری 22 هزار هکتار از 27 هزار هکتار اراضی آبی بیشترین دربرگیری را در زمینه بهرهمندی از سیستمهای آبیاری نوین در استان کردستان به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان عنوان کرد: 10 درصد از اراضی آبی بانه و سروآباد نیز به سیستم آبیاری نوین مجهز شدهاند که این درصد پایین به دلیل پراکندگی اراضی در این شهرستانها است.

وی با بیان اینکه عملکرد اجرای سیتم آبیاری نوین در سال گذشته در استان 2 هزار 230 هکتار بوده است، گفت: سقز بیشترین میزان و بانه و سروآباد نیز کمترین میزان سهم را از اجرای پروژههای سیستم آبیاری نوین در استان به خود اختصاص دادهاند.

جعفری تصریح کرد: در حال حاضر نیز یکهزار و 351 پروژه در حال اجرا در استان وجود دارد که سقز بیشترین سهم اجرای پروژهها را در سالجاری به خود اختصاص داده است.

وی در زمینه تخصیص اعتبارات به اجرای پروژههای آبیاری نوین اشاره کرد و گفت: در قالب بند ز اعتباری بالغ بر 11 میلیارد تومان و در بند دال تبصره 4 نیز 14 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: 5 میلیارد از بند ز و بند دال و 10 میلیارد تومان اعتبارات به صورت نقدی در حوزه اجرای پروژههای آبیاری نوین تخصیص پیدا کرده است.

وی به برخی برنامههای پیشنهادی در حوزه اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در سالجاری هم اشاره کرد و گفت: 3 هزار و 500 هکتار برای امسال پیشبینی شده که اعتبار مورد نیاز برای اجرای این میزان 30 میلیارد تومان و با توجه به ضریب تورم 36 میلیارد تومان است.

وی خاطرنشان کرد: کوچک بودن اراضی متقاضیان، افزایش قیمت تجهیزات که موجب شده سهم آورده متقاضیان بالا برود و پایین بودن سهم تخصیصی به مطالعات و ارزیابی و عدم نیروی انسانی کافی از جمله مشکلات و چالشهای در این حوزه است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، تعدد مالکیت موجب شده در اکثر اراضی سیستمهای ابیاری تحت فشار اجرا نشود.


تعداد بازدید : 35

بازگشت           چاپ چاپ         
5.1.0.0
V5.1.0.0